Xin chào mừng đến với website Cuatudongdongnai.com. Để sử dụng website, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra.

Chúng tôi có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật website. Bạn nên vào website định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web Cuatudongdongnai.com với bất cứ lý do nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website Cuatudongdongnai.com và hệ thống web site thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website Cuatudongdongnai.com

1. Bạn Đồng Ý Với Những Điều Khoản Sau Để Sử Dụng Trang Web

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web Cuatudongdongnai.com (bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng), bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, vui lòng thoát khỏi trang web.

2. Quyền Sở Hữu Thông Tin

Trang web và tất cả nội dung bao gồm không giới hạn tất cả các văn bản và hình ảnh đều được sở hữu và thuộc bản quyền của Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh, công ty con, các nhà tài trợ, các công ty hoặc những bên khác có liên quan với tất cả các quyền đi kèm trừ khi có ghi chú khác. Bất kể nội dung đó là một nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo, tên thương mại, biểu tượng cũng là tài sản đã đăng ký và chưa đăng ký của Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh hoặc những đối tác khác. Việc bạn sử dụng bất cứ nội dung nào, ngoại trừ theo quy định tại Điều khoản sử dụng, mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm. Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ đến mức tối đa của pháp luật, bao gồm cả việc truy tìm, truy tố hình sự.

3. Việc Sử Dụng Trang Web Của Bạn

• Những khách hàng đăng ký tạo web trên trang web Cuatudongdongnai.com, Chúng tôi có quyền yêu cầu người đăng ký gửi thông tin cá nhân để đăng ký tạo web trên trang web Cuatudongdongnai.com

• Tất cả các thông tin đó trở thành nội dung thuộc sở hữu của Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh.

• Nội dung duy nhất mà bạn có thể tải về từ trang web là nội dung bao gồm trong phần đăng ký hoặc nội dung cho phép tải về, chẳng hạn như phần tải hình ảnh. Bạn có thể tải về nội dung cho mục đích phi thương mại, sử dụng cá nhân, miễn là bạn giữ lại tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu trong nội dung.

• Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và các quy định trong khi sử dụng trang web.

• Bạn không được sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật – Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các lệnh của tòa án yêu cầu dưới sự chỉ đạo Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh để tiết lộ danh tính của người đã đăng hoặc truyền tải các thông tin hoặc tài liệu trên;

• Bạn không được sử dụng trang web nhằm mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ người điều hành trang web hoặc bất kỳ đại diện của Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh hoặc các bên có liên quan. Bạn không được nói sai hay xuyên tạc tư cách của người hoặc tổ chức có liên quan đến trang web.

• Bạn không được phép sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hay đanh cắp các hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của trang web;

• Bạn không được phép sử dụng webstie để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web;

• Bạn không được phép hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng trang web. Bạn không được phép can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web hoặc của máy chủ, hệ thống mạng vốn được sử dụng để làm cho trang web hoạt động, hoặc vi phạm các yêu cầu, thủ tục, chính sách quy định của mạng lưới;

4. Phần Mềm, Dịch Vụ, Tài Khoảng Đăng Ký Người Dùng

• Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh có thể cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập vào nội dung nhất định, các dịch vụ tương tác mà thông qua đó bạn có thể hiển thị hoặc gửi thông tin. Các công cụ phần mềm có thể được sử dụng cho mục đích khác nhau, tương tác với người sử dụng trang web khác hoặc để tạo ra nội dung.

• Các dịch vụ, ứng dụng, thông tin và các tài liệu được cung cấp thông qua các web và các phần mềm được sử dụng để xây dựng trang web sẽ là tài sản của Công ty và các nhà cung cấp. Tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, và / hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

• Chỉ khi bạn được cho phép bởi Công ty chúng tôi để truy cập và sử dụng trang web, bạn mới có thể tải về và xem các nội dung và phần mềm mà chúng tôi cho phép bạn truy cập hoặc tải về. Mục đích sử dụng chỉ được phục vụ cá nhân và phi thương mại. Bạn cần giữ nguyên tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khi sử dụng.Trừ khi có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản bởi Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh, bạn đồng ý không được sao chép, sửa đổi, thuê, cho thuê, bán, điều chỉnh, dịch, tạo ra sản phẩm phái sinh (cho dù là toàn bộ hoặc một phần), thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm, tất cả hoặc một phần của trang web, hoặc bất kỳ tài liệu có sẵn từ trang web. Một số phần mềm có thể được điều chỉnh bởi một thỏa thuận bổ sung hoặc “EULA” mà bạn có thể phải đồng ý trước khi sử dụng phần mềm đó.

• Đối với các thông tin hoặc các tài liệu bạn chọn để hiển thị trên bất kỳ hoạt động tương tác nào với trang web, bạn đã cho phép Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh và các bên liên quan quyền: (a) sử dụng, tái sản xuất, phân phối, điều chỉnh (bao gồm không giới hạn chỉnh sửa, dịch và sắp xếp lại), truyền tải, hiển thị và mục khác như thông tin người dùng (bao gồm giọng nói hoặc chân dung của bạn), trên bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại và sau này cho mục đích kinh doanh của các bên liên quan và Công ty. Và (b) để xin cấp giấy phép ở mức độ tối đa cho phép của pháp luật áp dụng. Giấy phép nêu ở trên có quyền chấm dứt sự tồn tại của Hiệp định này vì bất cứ lý do nào.

• Đối với nội dung, bạn phải đảm bảo có tất cả các quyền cần thiết để được sử dụng trong phần này (bao gồm không có quyền giới hạn trong bất kỳ tác phẩm âm nhạc và / hoặc bản ghi âm nhúng trong nội dung), và rằng đó là nội dung phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và các quy định và không vi phạm hoặc xâm phạm đến quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba.

• Bạn không thể thay đổi bất kỳ “quyền nhân thân” hoặc các quyền sở hữu khác từ sự cho phép của tác giả liên quan đến toàn vẹn hay từng hạng mục nội dung sử dụng theo luật áp dụng.

• Đối với bất kỳ thông tin nào được sử dụng, bạn phải xác nhận và đồng ý rằng (a) Công ty Đức Tú Anh có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đánh giá từng thông tin trước khi cho phép nó được đăng tải trên trang web hoặc được lưu trữ trong kết nối với các trang web, và (b) có thể làm một hoặc tất cả những điều sau đây, theo quyết định của mình: (i) theo dõi thông tin đó và sử dụng nội dung, (ii) thay đổi, loại bỏ, hoặc từ chối đưa lên hoặc cho phép được đăng tải hoặc lưu trữ, (iii) giám sát và / hoặc lọc bất kỳ thông tin liên lạc của bạn thông qua trang web (bao gồm nhưng không giới hạn nhằm ngăn chặn hoặc thay thế ngôn ngữ tục tĩu có hại), và / hoặc (iv) tiết lộ, sử dụng nội dung hay bất kỳ thông tin liên lạc cho bên thứ ba để vận hành trang web, bảo vệ Công ty Đức Tú Anh, các thực thể có liên quan, và các nhà tài trợ, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý, đại diện và chi nhánh, và du khách; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, để thực thi các điều khoản sử dụng, hoặc cho bất cứ lý do hay mục đích nào khác.

• Ngoài ra, Công ty Đức Tú Anh và các bên liên quan không kiểm soát hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do việc sử dụng hoặc lạm dụng bởi bất kỳ bên thứ ba những thông tin từ bất kỳ phần nào của trang web.

• Lưu ý rằng khách truy cập từ trang web khác có thể gửi các thông điệp hoặc báo cáo không chính xác, gây hiểu lầm, khó chịu. Công ty Đức Tú Anh và các bên liên quan không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến, tư vấn, thông tin, báo cáo được thực hiện trong bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba. Không giới hạn, Công ty Đức Tú Anh và các bên liên quan không chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu cung cấp (bao gồm các lỗi, thiếu sót trong thông tin đăng ký, liên kết hoặc hình ảnh kèm theo) hoặc hậu quả từ việc áp dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên website. Trong mọi trường hợp Chúng tôi, các bên liên quan, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý, đại diện hoặc chi nhánh, không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự sử dụng các thông tin hoặc tài liệu của bạn. Những ý kiến phản ánh từ người dùng hoàn toàn mang tính cá nhân và không phản ánh quan điểm của Công ty Đức Tú Anh hoặc bất kỳ bên nào liên quan.

NẾU BẠN CHỌN ĐỂ THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG BỐ RỘNG RÃI TRONG CÁC MỤC ĐĂNG KÝ HAY TẠI CÁC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, BẠN PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO.

5. Đăng Ký, Tên Người Dùng Và Mật Khẩu

Bạn có thể được yêu cầu phải đăng ký để truy cập vào một số khu vực của trang web. Đối với bất kỳ đăng ký nào, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn. Bạn không nên sử dụng một tên người dùng (hoặc địa chỉ e-mail) đang được dùng bởi người khác. Đó có thể được hiểu như mạo nhận người khác, vi phạm quyền sở quyền hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào. Hoặc chúng tôi có quyền từ chối vì lý do nào khác tùy theo quyết định của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào trang web, và đồng ý không chuyển mật khẩu hoặc tên người dùng, hoặc cho vay/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào các trang web, cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tương tác với các web từ mật khẩu hoặc tên người dùng đã đăng ký. Bạn phải thông báo ngay cho Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh  khi có ai đó sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tên người dùng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các web. Đảm bảo rằng bạn “log off” / thoát khỏi tài khoản với trang web (nếu có) mỗi khi đăng xuất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bạn không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào nói trên.

6. Bảo Mật

Bất kỳ dữ liệu cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail) mà bạn chuyển đến trang web bằng thư điện tử hay bằng cách khác sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của trang web. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào khác mà bạn chuyển tới trang web, chẳng hạn như câu hỏi, góp ý, đề nghị hoặc tương tự được coi như là thông tin không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của công ty.

Bạn cần đảm bảo tính xác thực và đẩy đủ về thông tin cung cấp cho công ty và cập nhật thường xuyên những thông tin khác.Bạn đồng ý nếu bất cứ thông tin cung cấp nào không chính xác, hoặc chưa đầu đủ, công ty có quyền hủy bỏ quyền sử dụng website của bạn.

7. Chối Bỏ Bảo Đảm

TẤT CẢ NỘI DUNG CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NHƯ THỂ” KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ DƯỚI CÁC HÌNH THỨC RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ ĐẢM BẢO MẶC ĐỊNH NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NÀO.

Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Nếu không có giới hạn ở trên, Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho việc bạn sử dụng bất cứ nội dung trang web nào sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba hay nội dung có chính xác, hoàn thiện hay có được cập nhật không

Ngoài ra, đối với bất kỳ cuộc thảo luận, cuộc trò chuyện, thông tin đăng, phát, các bản tin, hay tương tự như thế trên trang web, Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh không chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ vi phạm, đe dọa, sai, gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, viêm, khiêu dâm hay xúc phạm đến vật chất hay bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi nào bị coi là hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hay nói cách khách là vi phạm pháp luật, chứa trong bất kỳ địa điểm nào như trên trong trang web.

8. Loại Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO RIÊNG BẠN. CÔNG TY ĐỨC TÚ ANH, CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC HAY LIÊN KẾT, VIÊN CHỨC HAY GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA TRONG QUÁ TRÌNH TẠO RA, SẢN XUẤT, HAY CHUYỂN GIAO TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HOẶC PHÁT SINH BÊN NGOÀI, BÊN TRONG DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY NỘI DUNG TRANG WEB DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI.

Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ những thiệt hại nhất định, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng.

9. Liên Kết Tới Trang Web Khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên khác, không thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty Đức Tú Anh. Liên kết được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện cho người sử dụng. Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chinh sách bảo mật, hoặc an ninh của các trang web đó. Vì thế, Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm nếu các trang web đó:

• Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bất kỳ bên thứ ba;

• Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm;

• Không giao dịch được hoặc không phù hợp cho một mục đích cụ thể;

• Không cung cấp bảo mật đầy đủ;

• Chứa virus hoặc các mặt hàng khác có tính chất phá hoại, hoặc

• Có tính chất bôi nhọ hoặc phỉ báng.

Chúng tôi không chứng thực nội dung, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên các trang web đó. Nếu bạn thiết lập một liên kết đến các trang web đó hoặc đến trang web, bạn xác nhận và đồng ý sẽ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ thiệt hại nào và hoàn toàn không có sự cho phép nào từ phía Công Ty Đức Tú Anh

10. Bồi Thường

Bạn phải bồi thường cho Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh và các bên có liên quan, cũng như những bên khác tham gia vào việc sản xuất, cung cấp trang web, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, các cổ đông, cơ quan cấp phép và người đại diện, bao gồm các chi phí (lệ phí luật sư) phát sinh.

Các cáo buộc có thể phát sinh (a) từ việc bạn sử dụng các trang web, các dịch vụ hoặc các phần mềm, (b) vi phạm các điều khoản sử dụng thông qua tài khoản của bạn, hoặc (c) bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến việc bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba.

11. Chấm Dứt

Bạn đồng ý rằng Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của bạn, bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào, nếu Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh cho rằng bạn đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng. Quyền sử dụng các trang web và các dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức bị chấm dứt.

Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt bất kỳ hoạt động sử dụng các trang web có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh có thể ngay lập tức kích hoạt hoặc xóa tài khoản và mật khẩu của bạn, và tất cả các thông tin và các tập tin liên quan, và / hoặc cấm bất kỳ truy cập thêm thông tin hoặc tập tin từ bạn.

Bạn đồng ý rằng Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh hay bất cứ bên có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào trang web hoặc thu nhập bất kỳ thông tin hoặc các tập tin. Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh hay bất cứ cơ quan có liên quan cũng sẽ không có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin hoặc các tập tin có sẵn cho bạn sau khi bị cắt quyền truy cập.

12. Sửa Đổi Các Điều Khoản

Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo bằng cách cập nhật thông tin. Vì bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào nên bạn cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành. Bạn có thể vào mục “cập nhật” để có thể xem những thông tin mới nhất.

Tất cả các nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web mà không được thể hiện trong mục “CẬP NHẬT” nói trên sẽ tự động được coi là một phần của dịch vụ khi lần đầu tiên thực hiện trên trang web. Bất kỳ công cụ được cung cấp thông qua trang web mà không được thể hiện trong mục “CẬP NHẬT” nói trên sẽ tự động được coi là phần mềm cho các mục đích của điều khoản này khi lần đầu tiên xuất hiện trên trang web.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, bạn đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng.

13. Sửa Đổi Trang Web

Chúng tôi sở hữu những quyền sau đây vào bất kì thời điểm và trong bất kì khoảng thời gian nào, có thể có hoặc không thông báo trước: sửa đổi hoặc ngưng hoạt động của một phần hay toàn bộ trang web, dịch vụ, phần mềm; giới hạn sự hiển thị của trang web với bất cứ cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý mà chúng tôi chọn; tính phí sử dụng trang web; điều chỉnh và/hoặc từ bỏ tính phí sử dụng trang web; và/hoặc đưa ra các cơ hội cho một vài hoặc tất cả người sử dụng trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất cứ đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với các bên thứ ba cho bất kì một sự điều chỉnh, đình chỉ, hoặc ngừng hoạt động của trang web, toàn bộ hoặc một phần, hoặc của bất kỳ dịch vụ, phần mềm, nội dung, chức năng theo dõi, chức năng hoặc sản phẩm khác có trên website. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi sẽ được xem là bạn đồng ý với những thay đổi đó.

14. Tính Pháp Lý Độc Lập

Nếu bất kỳ một điều khoản nào của những Điều khoản sử dụng này được tìm thấy là bất hợp pháp, bất hợp lý, hoặc vì lí do nào đó không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tách bạch khỏi những Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.

15. Quy Tắc Cho Khảo Sát Và Các Chương Trình Khuyến Mãi Tương Tự

Bất kỳ các khảo sát, hoặc chương trình khuyến mãi tương tự được cung cấp thông qua các trang web sẽ được điều chỉnh bởi các quy định cụ thể riêng biệt với những Điều khoản sử dụng này. Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, ví dụ khảo sát hoặc khuyến mãi, bạn sẽ tuân theo những điều kiện riêng biệt của chương trình đó, có thể khác với những Điều khoản sử dụng trang web này. Công Ty TNHH TM – DV Đức Tú Anh đề nghị bạn đọc các quy định hiện hành dành cho các hoạt động cụ thể, và xem xét lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, bên cạnh những Điều khoản sử dụng này, quy định việc chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp trong quá trình tham gia các hoạt động tại trang web.

16. Giới Hạn Hiệu Lực

Mặc dù trang web này có thể được truy cập từ toàn cầu, nhưng không phải tất cả các dịch vụ hiện hữu trên trang web là dành cho tất cả mọi người hoặc tất cả khác khu vực địa lý, pháp lý. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào quy định cụ thể, không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các chương trình tương tự trên trang web. Chúng tôi sở hữu quyền giới hạn sự hiển thị của trang web và/hoặc các dịch vụ được cung cấp đối với bất cứu cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý nào chúng tôi mong muốn, vào bất cứ thời điểm nào và theo ý của chúng tôi.